Disclaimer voor waytogoexpress.nlHandelsonderneming (Kamer van Koophandel nummer 70635838)  hierna te noemen           Way To Go Express, verleent u hierbij toegang tot waytogoexpress.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere diensten.

Way To Go Express behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij                         Way To Go Express.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Way To Go Express, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is.


Beperkte aansprakelijkheid


Way To Go Express spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Way To Go Express.

In het bijzonder zijn alle aanduidingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan              Way To Go Express nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Copyright © 2022 Way To Go Express | Alle rechten voorbehouden